Missie en visie

Een duurzame toekomst voor iedereen!

Onze visie

Het draait om mensen

Als je dagelijks het ontwikkelen en produceren van afvalreductie systemen bezig bent, is oog hebben voor de lange termijn vanzelfsprekend. Want een waardevolle toekomst is meer dan ontwikkelen en produceren alleen.

Er is meer dan geld en winst

Waarom wij zo maatschappelijk betrokken zijn? Van de volgende zaken zijn we tot in onze haarvaten overtuigd, en dat laten we ook zien in wat we doen.

Duurzaamheid zit in onze DNA

Werken aan een waardevolle toekomst is niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en maatschappij. Lees hoe wij daar invulling aan geven.

Onze kernwaarden

Om duidelijk te maken waar we voor staan, hebben we een aantal kernwaarden en kernkwaliteiten geformuleerd. We handelen vanuit een reeks oprechte overtuigingen.