Er is meer dan geld en winst

Er is meer dan geld en winst

Onze overtuigingen

Het verduurzamen van afvalstromen gaat verder dan een goed systeem.

Voor onze klanten is een goede en betrouwbare machine een eerste voorwaarde. Dat moet dus in orde zijn. Maar het circulair maken van afvalstromen gaat over meer dan een goed systeem. Het gaat ook over:

  • Processen, want het succes wordt mede bepaald naar de mate waarin de gebruikers met het systeem kunnen werken en tevreden zijn;
  • Communicatie, want communicatie vormt de basis voor acceptatie en een goede werking van het systeem;
  • Gevoel, want een goed gevoel zorgt dat mensen het verduurzamen tot een succes maken. Immers, intrinsiek willen alle mensen bijdragen aan zorg voor het milieu.

Niet winst, maar een tevreden klant is leidend.

Klanttevredenheid en toegevoegde waarde bieden staat hierbij centraal en vormt de kern van al ons handelen. Wij gaan voor een duurzame relatie met onze klanten. Dit betekent dat alle belangen van onze klanten een plek hebben in de oplossingen die we bieden. Onze de focus ligt hierin niet op financieel economisch belang, maar de op samenwerking op lange termijn. Want daarin wordt de werkelijke waarde gecreëerd. Onze klanten zoeken zakelijkheid en gezamenlijkheid. Dit model combineert het beste van twee werelden en is daarmee een goed voorbeeld van duurzaam ondernemen.

Morgen is even belangrijk als vandaag

Als je dagelijks het ontwikkelen en produceren van afvalreductie systemen bezig bent, is oog hebben voor de lange termijn vanzelfsprekend. Het streven naar een duurzame samenleving hoort daarbij. Een waardevolle toekomst is voor onze klanten waarmee wij samenwerken niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en maatschappij. Daarom zijn we ons bewust van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de wereld van morgen.

We geloven in de kracht van solidariteit en collectiviteit

“Als je snel wilt gaan, ga alleen. Wil je verder komen, ga dan samen”, zegt een Afrikaans spreekwoord. Juist met het oog op technologische ontwikkeling en het verankerd krijgen van slim afvalbeheer in onze maatschappij, zien we de voordelen van solidariteit en collectiviteit. Want als samen we kosten en risico’s van ontwikkeling en vooruitgang kunnen delen, hebben we daar allemaal wat aan. Samen heb je meer, dan ieder voor zich. Dat geldt bij ontwikkeling van slimme systemen, maar dat geldt ook voor de programma’s die deze systemen integreren in onze samenleving. Daarbij houden we oog voor moderne vormen: zo hebben wij “Composteren als dagbesteding” ontwikkeld, een initiatief waar de cliënten van een zorginstelling zelf actief worden hierin en dagelijks samenwerken als groep aan het verduurzamen van hun woonomgeving. Hiermee geven we invulling aan informele solidariteit in een participatiesamenleving.

We moeten een maatschappelijk betrokken onderneming zijn

Kansen geven en kansen krijgen. Op lokaal niveau doen wij dat onder meer door onze sociaal maatschappelijke programma’s en door te werken met studenten uit verschillende studierichtingen. Zo bieden wij hen werkervaring en dragen zij op hun beurt nieuwe inzichten aan. Op nationaal niveau ondersteunen we innovatieve projecten op het gebied afvalreductie met onze kennis en expertise en werken we samen met partijen die verantwoordelijk zijn voor de landelijke uitvoering van de participatiewet.

We kunnen waarde toevoegen door verbindingen buiten ons eigen domein te leggen

Een van onze overtuigingen is dat de waardevolle toekomst het best te bereiken is als je het samen doet. Wat we doen, doen we samen met anderen als dat de impact kan vergroten, ook buiten ons eigen domein. Zo werken we samen met  partners aan het realiseren van onze doelen, bijvoorbeeld:

  • Producenten van duurzame en composteerbare grondstoffen;
  • Kennisinstituten
  • Innovators op het gebied van MVO en arbeidsparticipatie