Duurzaamheid zit in onze DNA

Duurzaamheid zit in onze DNA

Ecocreation gelooft in duurzaamheid

Morgen is net zo belangrijk als vandaag. Een waardevolle toekomst is voor onze klanten en de samenleving niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en maatschappij. Voor ons betekent duurzaamheid dat we ons bewust zijn van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de wereld van morgen. Dus streven we ernaar om onze negatieve impact te verkleinen en onze positieve impact te vergroten. Dat doen we langs drie thema’s:

Duurzame ontwikkeling voor de problemen van morgen

Wij doen er alles aan om onze technologieën verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Voor een duurzame toekomst is technologische ontwikkeling een voorwaarde. Maar een duurzame toekomst betekent ook nadenken over andere zaken die van belang zijn. Zo delen wij actief kennis en expertise met andere partijen en ontwikkelen wij sociale programma’s waarin arbeidsparticipatie een hoofdrol speelt. Ook dit zien wij als een onmisbaar fundament voor een duurzame toekomst.

Duurzaamheid en onze partners

Een open relatie met partners, gericht op het delen van kennis en expertise, is voor Ecocreation een vorm van duurzaamheid. Dit vormt immers het fundament voor een langdurige positieve samenwerking en continuïteit in ontwikkeling op elk gebied. Samen realiseren we de verandering realiseren en maken we een flinke vuist maken in duurzaam denken en doen. Bijvoorbeeld door samen met onze partners een oplossing te ontwikkelen voor het verwerken van incontinentie materiaal. Dat vereenvoudigt het verwerkingsproces en verlaagt afvoerkosten en CO2-uitstoot. Winst voor het milieu en de portemonnee.

Duurzaamheid bij Ecocreation zelf

Tot slot kijken we uiteraard ook kritisch naar de invloed die ons eigen handelen heeft op het milieu en de maatschappij. Dat doen we op tal van gebieden. Allereerst proberen we onze eigen voetafdruk te verkleinen. Zo hebben we ons papierverbruik afgelopen jaar flink gereduceerd. Maar ook ons mobiliteitsbeleid houden we kritisch tegen het licht en proberen we stap voor stap te verduurzamen. Ook in ons inkoopbeleid proberen we steeds rekening te houden met duurzaamheidsaspecten. Er zijn duurzaamheidsafspraken vastgelegd in alle jaarplannen binnen Ecocreation. Onze positieve impact willen we onder andere vergroten door ons actief in te zetten op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Zo hebben wij al meerdere programma’s ontwikkeld waarin verstandelijk gehandicapten werken met onze machines tijdens de dagbesteding. Ook zijn we onderdeel van een programma waarin mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in combinatie met onze composteermachine weer werkervaring op doen.